نوآوری در کسب و کار به سبک نوآوری باز

تولید در فضای سنتی گذشته مبتنی بر عرضه بود و صاحبین بنگاه های تولیدی به شرط تامین به موقع، همواره موفق و بنگاه مورد نظر سودآور بود. اما در عصر حاضر نه تنها تولید بر اساس رقابت است، بلکه حکمران اصلی بازار کالاهای مختلف، تقاضا است. حال باید در کنار تولید رقابتی و همچنین بر […]

تفاوت های رهبری و مدیریت و اهمیت آن ها

بنیان گذاران علم مدیریت از ابتدای پیدایش این علم توسط آقای تیلور تا دهه نود میلادی، سعی داشتند توانایی برنامه ریزی و کنترل آن را در مدیران ایجاد کنند. این مسئله تا جایی پیشرفت که مدیران آنقدر در برنامه ریزی و کنترل مسائل جاری سازمان عمیق شدند که فراموش کردند رهبری سازمان یکی از حساس […]

برونسپاری یا برون‌مرز سپاری ، کدامیک مزایای بیشتری دارند؟

در گذشته تنها راه گسترش یک مجموعه تولیدی احداث سایت های تولیدی جدید در مجاورت واحدهای قدیمی آن مجموعه بود، اما چند سالی است مدیران واحدهای تولیدی راه حل های بیشتری برای گسترش فعالیت های تولیدی خود دارند. از جمله مهمترین راه حل های پیش روی مدیران برای گسترش سایت های تولیدی، می توان به […]

نسل های مختلف انقلاب صنعتی

کارخانه های مختلف به کمک خطوط تولید خود و با تولید کالاهای مختلف، بسیاری از نیازهای جوامع انسانی را برطرف کرده اند. اما با این حال باید گفت یک کارخانه موجودی ثابت و بدون تغییر است و در حقیقت خطوط تولید یک کارخانه به جهت تولید کالای مشخصی تجهیز می شوند و با پایان یافتن […]